Google Tag Manager (noscript) End Google Tag Manager (noscript)


Kasper Ottosen
11 marts, 2021

5G myter: få styr på, hvad der er fakta


Der florerer efterhånden mange myter om den nye 5G-teknologi, hvorfor det, som potentiel forbruger af dette netværk, kan være svært at finde rundt i, hvad der i realiteten er fakta. For at hjælpe dig lidt på vej, når du skal finde svar på spørgsmålet om, hvorvidt dette netværk er er farligt, og hvad det egentlig kan, har Tjekbredbånd.dk lavet en liste, der be- eller afkræfter nogle af de 9 mest sete myter.

Myte 1: 5G øger mobilstrålingen

Uanset mobilteknologi (3G, 4G eller 5G), så vil trådløse teknologier, som for eksempel mobilantenner, udsende elektromagnetisk stråling. Det er denne stråling, der gør det muligt for mobiltelefoner at kommunikere med hinanden, så vi både kan ringe, skrive beskeder og modtage data. På den måde er 5G altså ikke anderledes end de tidligere trådløse teknologier, da kommunikationen stadig bæres af samme form for radiobølger. Samtidig kommer strålingsniveauet -  i forhold til de grænseværdier, der er fastsat under internationale retningslinjer - fortsat til at ligge under selvsamme grænse. Dette er derfor en 5G myte, der kan afkræftes.

Myte 2: sundhedsstyrelsen medtager ikke international forskning i deres vurdering

En anden myte, der også har floreret på internettet er, at Sundhedsstyrelsen ikke har medtaget den internationale forskning, der eksisterer i forhold til, hvorvidt 5G strålingen er farlig. Sundhedsstyrelsen bygger på international forskning, da styrelsen ikke selv foretager studier. Sundhedsstyrelsen følger derfor altid resultaterne af den forskning, der foretages internationalt, samtidig med, at styrelsen også følger anbefalinger fra både EU og WHO. Denne myte kan derfor også manes til jorden.

Myte 3: 5G øger risikoen for kræft

Kritikere af 5G-teknologien frygter, at de førnævnte radiobølger - som er kortere i dette 5. generations mobilnetværk - kan have skadelige konsekvenser for sundheden. Der findes dog endnu ikke videnskabeligt belæg for, at dette skulle være tilfældet. Mængden af eksponering befinder sig stadig, som det nævnes i myte 1, indenfor den fastlagte grænseværdi, hvortil Sundhedsstyrelsen også oplyser, at denne grænse er fastsat med en forholdsvis bred sikkerhedsmargin. Der findes dog stadig en del ubekendte, men nuværende forskning tyder på, at frygten for, at 5G er sundhedsskadeligt, også kan kategoriseres som en værende en 5G myte.

Myte 4: 5G kan bruges til overvågning af borgere

Endnu en myte, der er blevet etableret i forbindelse med det nye 5G-netværk er, at regeringen nemmere skulle kunne overvåge os samfundsborgere. Dette kan dog også kategoriseres som en 5G myte, da der ikke eksisterer noget i den nye teknologi, der gør det nemmere at spionere eller udføre spionage.

Myte 5: ny mulighed for crowd control

En anden frygt, der har været forbundet med den nye trådløse teknologi er, at muligheden for at udføre crowd control vil opstå. Crowd control er et redskab, der kan bruges til at styre menneskemængder, da man med dette redskab kan skrue op for frekvensen i en sådan grad, at mennesker i nærheden af en antenne vil føle, at deres hud brænder. Der findes dog ingen antenner eller master, der kan skrues op i en sådan grad, at det ville kunne mærkes, da en sådan frekvens vil få antennerne til at smelte. Derfor er dette altså også en unødig frygt og endnu en 5G myte.

Myte 6: sammenhæng mellem COVID-19 og 5G

Der skulle øjensynligt kunne spores en sammenhæng mellem placeringen af 5G-master og -antenner og udbruddene af COVID-19. Dette læner sig en smule op ad at være en konspirationsteori, der er blevet skabt til at understrege 5G-netværkets overvågningspotentiale - og kan i samme forbindelse fastslås at være en myte, da der ikke eksisterer noget i 5G-teknologien, der kan bevirke til spredning af en virus.  

Myte 7: 5G vil erstatte 4G

5G er stadig en ny teknologi, hvorfor dette netværk endnu ikke er sat som standard for mobilenheder. På længere sigt vil mobilenheder dog begynde at benytte sig af 5G-netværket, men der kommer til at gå mange år før, at der vil stå 5G, og ikke 4G, i venstre hjørne af mobiltelefonen. Samtidig vil ældre generationer af trådløse teknologier, såsom 3G,  stadig eksistere, hvorfor det altså også er en myte, at 5G vil erstatte 4G fuldstændig. 

Myte 8: bedre dækning 

Selvom 5G på længere sigt kommer til at være standarden for mobilenheder, så bliver dækningen, som udgangspunkt, ikke bedre end hos 4G. Den bedre dækning vil være afhængig af mængden af master og antenner, hvorfor 5G, i sig selv, ikke sørger for bedre dækning. Dette vil derfor være en myte, medmindre antallet af master og antenner følger med.

Myte 9: 5G kan måle sig med et fibernet 

5G kan, for mange, bruges til at få højhastighedsinternet i deres hjem, hvorfor 5G på sigt vil kunne bidrage med internet, der indbefatter lige så stor kapacitet og hastighed som de eksisterende fibernetforbindelser. Vi slutter derfor af med en 5G myte, der kan bekræftes og dermed ikke havner i bunken sammen med de resterende myter.

logo

Indtast din e-mail og få tilbud og gode råd om bredbånd:

Betingelser