Kasper Ottosen
12 maj, 2019

Liste over danske internetudbydere


I dag findes der mange forskellige udbydere af internet – rigtig, rigtig mange faktisk. Derfor kan det for de fleste være lidt af en jungle at finde rundt i de mange muligheder, der findes, når det gælder internetløsninger. For at gøre det endnu mere kompliceret kan du i dag vælge imellem almindeligt stationært bredbånd og mobilt bredbånd. Mobilt bredbånd kan du tage med dig overalt, imens du ikke kan flytte rundt på stationært bredbånd, idet du modtager forbindelsen gennem et stik i væggen. Hvilken løsninger, der passer bedst til dine behov, afhænger helt af dit internetbrug og -vaner. 

Herunder har vi listet en række danske udbydere af internet, så du kan se, hvilke produkter og services den enkelte udbyder kan tilbyde. På den måde bliver det nemmere for dig som forbruger af sammenligne og sortere i udbyderne og deres produkter, så du kan komme frem til den løsning, der bedst opfylder dine og din families behov. 

Mobilt bredbånd skræddersyet efter dine behov

Mobilt bredbånd kan du som sagt tage med dig, når du er på farten, og du opnår forbindelse til internettet gennem en router, et SIM-kort eller en USB-enhed. Det mobile bredbånd fungerer på omtrent samme måde, som når du anvender 3G eller 4G på din mobiltelefon. Forskellen er imidlertid, at du udelukkende har adgang til internettet via mobilt bredbånd. Du kan altså ikke foretage eller modtage eksempelvis opkald med en sådan løsning.

Det mobile bredbånd egner sig særligt til dig, der ønsker at kunne tage en hurtig og stabil internetforbindelse med dig, hvor end du tager hen. Det kan eksempelvis være i sommerhuset, hvor det ofte ikke kan betale sig at have almindeligt, stationært bredbånd. Et hav af udbydere tilbyder mobilt bredbånd, og heriblandt finder man blandt andet Telia, Fullrate, YouSee, TDC, Telmore, Telenor, CBB Mobil og OiSTER. Hver udbyder tilbyder forskellige former for mobilt bredbånd, hvor du kan vælge forskellige mængder af data alt efter dine behov. 

Ligeledes er der som sagt forskel på, hvordan du modtager dit signal, når du anvender mobilt bredbånd. Signalet kan du få gennem en router, hvor du kobler dig på nettet via WiFi. Du kan også anvende et SIM-kort, som du sætter i din enhed, og som derved sørger for, at du kan tilgå nettet på din enhed. En tredje mulighed er at koble sig på det mobile bredbånd ved hjælp af en USB-enhed. Denne løsning bruges som oftest til computere eller fjernsyn, hvor USB-enheden sættes direkte i computeren eller tv’et for at opnå internetforbindelse. Hvilken løsning, der bedst matcher dine behov for mobilt bredbånd, afhænger af, hvilke devices du anvender, og hvor ofte samt til hvilke formål du anvender internettet. 

Stationært internet i hjemmet

Almindeligt bredbånd kan også kaldes stationært bredbånd, og dette kan du ikke flytte ud af hjemmet ligesom det mobile bredbånd, i og med at du modtager internetsignalet gennem et stik i væggen. Gennem stikket kan du tilkoble din router til dit modem, hvorefter det muliggøres, at du via WiFi kan tilgå internettet – i tilfælde af at der er tale om en trådløs router naturligvis. I andre tilfælde benyttes et netværkskabel. 

Hvis du stort set aldrig eller kun sjældent har behov for at tilgå internettet andre steder end derhjemme, er det almindelige stationære internet med al sandsynlighed en fornuftig løsning for dig. Det stationære bredbånd er nemlig ofte mere stabilt og hurtigt sammenlignet med mobilt bredbånd. Derudover kommer prisen, der i de fleste tilfælde vil være lavere ved det almindelige bredbånd. Dit dataforbrug er nemlig som oftest ubegrænset i disse tilfælde, og du kan derfor bruge internettet derhjemme lige så meget, som du overhovedet vil – uden at det koster ekstra. Der er altså flere fordele ved at vælge det stationære bredbånd – men omvendt har du ikke mulighed for at tage forbindelsen med dig, som du har med mobilt bredbånd, der tilbyder en langt større frihed.

Mange udbydere tilbyder fordelagtige bredbåndsløsninger til deres kunder og heriblandt kan nævnes Telia, Fullrate, YouSee, TDC, Stofa og Telenor. Listen er dog meget længere. Hvilken udbyder, der kan tilbyde den bedste stationære bredbåndsforbindelse der, hvor du bor, kan du blive meget klogere på, hvis du klikker ind på den enkelte udbyders hjemmeside.

Alt internet samlet ét sted

Rigtig mange foretrækker at have deres internetløsninger samlet ét sted. Det kan der være flere grunde til, men en af dem er afgjort overskueligheden. Samler du dine internetservices hos den samme udbyder, skal du nemlig kun forholde dig til regninger ét sted fra. På samme tid er det ofte muligt at få en god pris på en samlet pakke hos de enkelte udbydere, da de naturligvis er interesseret i, at du vælger at købe alle dine internetløsninger hos dem.

Som det har fremgået tidligere, tilbyder blandt andet Telia, YouSee og Telenor både almindeligt bredbånd og mobilt bredbånd. Har du derfor behov for begge internetløsninger, har du altså mulighed for at få dine behov opfyldt med et samlet abonnement fra en af disse udbydere. I tilfælde af, at du og din familie både er storbrugere af internettet derhjemme og her har brug for en hurtig og ubegrænset adgang, samtidig med at I ofte har behov for internet, når turen går ud til sommerhuset i weekender og ferier, kan det være fordelagtigt for jer at vælge både en almindelig og en mobil bredbåndsløsning.

Når valget om bredbånd skal tages, handler det først og fremmest om at gøre det klart, hvilke behov du selv har, og hvilke behov I eventuelt har som familie. Når det kommer til mobilt bredbånd, betales der ofte for den mængde data, der bruges, og her er det altså væsentligt at vide nogenlunde, hvad det månedlige forbrug ligger på for ikke at komme til at betale for meget eller løbe tør for data. Desuden er det forskelligt, hvor god den mobile internetdækning er i forskellige dele af landet, og derfor er det ligeledes en god idé at tjekke udbydernes dækningskort for at se, hvor hurtig en forbindelse du har mulighed for at opnå med dit mobile bredbånd.

logo

Indtast din e-mail og få tilbud og gode råd om bredbånd:

Betingelser